SERTIFIKAATIT

Tuotteemme täyttää Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset.

FI- ja S turvallisuusmerkki kertoo tuotteen täyttävän sitä koskevat turvallisuusvaatimukset.